Obaveštenje Naša web prodavnica koristi kolačiće (cookies). Mi koristimo kolačiće u cilju personalizacije sadržaja i boljeg korisničkog iskustva. Saznaj više    PRIHVATI


UOPŠTENO

Kupci na www.zdrav-osmeh.rs mogu postati punoletne osobe sa prebivalištem u Republici Srbiji koje prihvataju naše uslove poslovanja, što potvrđuju poručivanjem artikala. Maloletne osobe, potpuno ili delimično nesposobne osobe mogu poručiti artikle samo uz saglasnost njihovog zakonskog staratelja.

Isporuku vršimo isključivo na području Republike Srbije.


DOSTAVA

Naručene proizvode dostavićemo dostavnom službom City Express, u roku od 1 do 5 radnih dana od dana poručivanja.

Za sve porudžbine preko 2.000,00 dinara, isporuka naručenih artikala je besplatna. Za sve porudžbine čiji je iznos ispod 2.000,00 dinara, cena dostave je 250,00 dinara bez obzira na težinu poručenog artikla.

U slučaju odsustva kupca ili ovlašćene osobe na dan isporuke pošiljke, dostavna služba ostavlja obaveštenje o prispeću pošiljke. Ukoliko kupac na osnovu obaveštenja o prispeću u roku od 3 dana ne preuzme pošiljku, ista se vraća pošiljaocu, a trošak ponovnog slanja pošiljke u celosti snosi kupac. Trošak ponovnog slanja pošiljke obračunava se prema važećem cenovniku dostavne službe na dan isporuke.

Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Oralent d.o.o. sve do isplate celokupne vrednosti računa.


CENE

Cene proizvoda izražene su u dinarima (RSD) i uključuju porez na dodatu vrednost PDV (20%).
Cena izražena na kraju narudžbenice je konačna cena sastavljena od ukupne cene naručenih proizvoda i cene dostave.
Prodavac snosi troškove pakovanja i ambalaže.
Prodavac zadržava pravo promene cena svojih proizvoda. Važeća je ona cena koja je objavljena na dan zaključenja narudžbenice.


NAČIN PLAĆANJA

Naručeni proizvodi se mogu platiti:

  • pouzećem:

Kupac iznos računa zajedno sa troškovima dostave podmiruje u gotovini prilikom preuzimanja pošiljke. Kupac mora biti lično prisutan pri preuzimanju pošiljke ili može ovlastiti osobu koja uz davanje na uvid identifikacionog dokumenta može u njegovo ime preuzeti pošiljku.


ISPORUKA

U trenutku kada porudžbina bude primljena, kupca obaveštavamo elektronskim putem u obliku e-pošte o tome da je porudžbina primljena, odnosno da je proizvod poručen. Ako poručen proizvod nije na stanju zaliha, o tome ćemo obavestiti kupca, i izvestiti ga o roku u kojem će proizvod biti moguće poručiti. Sve poručene proizvode nastojaćemo da isporučimo u jednom paketu. Ukoliko to nije moguće zbog stanja zaliha, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka. Ukoliko se proizvodi iz jedne porudžbine isporučuju u više pošiljaka, kupac plaća troškove otpreme samo za prvu pošiljku.

Kupac je u obavezi da prilikom preuzimanja pošiljke isti pregleda, i vidljiva oštećenja nastala usled transporta prijavi direktno dostavljaču, i da odbije primanje oštećene pošiljke. Potpisom računa/otpremnice kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko kupac odbije da primi pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnom pakovanju, dužan je da ispuni odgovarajući obrazac dostavne službe, i da pošalje prodavcu putem e-pošte obaveštenje o reklamaciji i izjašnjenje da li želi ponovljenu dostavu ili povrat novca. Po primanju reklamirane pošiljke, prodavac se obavezuje da će u roku od 5 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca.

Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku ili odbije da preuzme pošiljku bez valjanog razloga, prodavac zadržava pravo zahteva za nadoknadu nastalih troškova.

Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu firme ORALENT d.o.o. sve do isplate celokupne vrednosti računa.


REKLAMACIJE

Kupac ima pravo u roku od 15 dana od dana preuzimanja proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Obaveštenje o reklamaciji kupac šalje na e-poštu: trgovina@zdrav-osmeh.rs. Kupac preuzetu robu mora da vrati u originalnom pakovanju, neoštećenu i u nepromenjenom stanju u roku od 5 dana od poslatog obaveštenja o reklamaciji. Povrat robe obavlja na adresu prodavca: ORALENT d.o.o., Uroša Martinovića 14/5, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko prodavac utvrdi da je reklamacija opravdana i da su gore navedeni uslovi ispunjeni, prodavac vrši povrat otkupnine, najkasnije u roku od 5 dana. Povrat novčanih sredstava uplaćuje se na tekući račun kupca, koji kupac dostavlja u obaveštenju o reklamaciji. Ukoliko kupac na osnovu opravdane reklamacije zahteva zamenu proizvoda novim, prodavac se obavezuje da u roku od 5 dana od datuma prijema vraćenog proizvoda izvrši zamenu, s tim da će trošak ponovnog slanja snositi prodavac.

Ukoliko se nedvosmisleno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog artikla došlo zbog neadekvartnog rukovanja ili upotrebe, tada prodavac nije dužan da izvrši povrat novca ili dostavi zamenski proizvod. U tom slučaju reklamirani proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvatanja zahteva za povratom ili zamenom.

Ukoliko kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je da to prijavi prodavcu u vidu obaveštenja o reklamaciji u roku od 15 dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda. Prodavac je u tom roku dužan da utvrdi šta se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, i da kupca obavesti o daljem rešavanju reklamacije.

Ukoliko je došlo do greške prilikom pakovanja naručenog proizvoda, i kupac nije dobio naručeni proizvod, već neki drugi, dužan je da navedeno prijavi prodavcu putem obaveštenja o reklamaciji u roku od 15 dana od dana preuzimanja pošiljke. U tom slučaju, kupac vraća pogrešno isporučen proizvod na tošak prodavca koji se obavezuje da će isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (u skladu sa zahtevom kupca) u roku od 15 dana od primljenog pogrešno isporučenog proizvoda.


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade narudžbe, ispostave računa, ponuda i ostale potrebne dokumentacije.

Vaše lične podatke štitimo u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Oralent d.o.o. garantuje da lični podaci kupaca neće biti dati na uvid i upotrebu trećim osobama bez prethodnog izričitog pristanka kupca. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlašćenih službi izvršne drževne vlasti Republike Srbije, za potrebe istražnih radnji na osnovu valjanog sudskog naloga.


PRITUŽBE I SPOROVI

Oralent d.o.o, kao isporučilac je dužan da uspostavi efikasan sistem rešavanja pritužbi. Isporučilac se obavezuje da će u što kraćem roku obraditi pritužbu i o tome obavestiti kupca.

Svi sporovi koji mogu da nastanu vezano za korišćenje ovog web shop-a rešavaće se sporazumno


POVRAT

Kupac ima pravo u roku od 15 dana od dana preuzimanja proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni.

Obaveštenje o reklamaciji kupac šalje na e-poštu trgovina@zdrav-osmeh.rs.

Kupac preuzetu robu mora da vrati u originalnom pakovanju, neoštećenu i u nepromenjenom stanju u roku od 5 dana od poslatog obaveštenja o reklamaciji.

Povrat robe obavlja se na adresu prodavca: Oralent d.o.o, Uroša Martinovića 14/5, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko prodavac nedvosmisleno utvrdi da je reklamacija opravdana i da su gore navedeni uslovi ispunjeni, prodavac vrši povrat otkupnine, najkasnije u roku od 5 dana. Povrat novčanih sredstava uplaćuje se na tekući račun kupca, koji kupac dostavlja u obaveštenju o reklamaciji.

Ukoliko kupac na osnovu opravdane reklamacije zahteva zamenu proizvoda novim, prodavac se obavezuje da u roku od 5 dana od datuma prijema vraćenog proizvoda izvrši zamenu, s tim da će trošak ponovnog slanja snostiti prodavac.

Ukoliko se nedvosmisleno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili upotrebe, tada prodavac nije dužan da izvrši povrat novca ili dostavi zamenski proizvod. U tom slučaju reklamirani proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvatanja zahteva za povratom ili zamenom.


POLITIKA PRIVATNOSTI

Lični podaci korisnika trgovine web-shop-a čuvaju se i obrađuju u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Svi lični podaci se čuvaju u tajnosti i ne otkrivaju trećim licima bez vašeg prethodnog pismenog odobrenja. Sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora ste saglasni da se vaši podaci mogu koristiti za potrebe evidencije, statistike i direktnog marketinga. Uvek možete pismeno zatražiti da privremeno ili trajno prestanemo da koristimo vaše podatke za slanje vesti o proizvodima i druge reklame.

Pri uređenju sajta pokušavamo da obezbedimo tačne i ažurirane podatke. Međutim krivična i građanska odgovornost za činjeničnim i pravnim greškama u informacijama potpuno je isključena i nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu i indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati korišćenjem lažne ili netačne informacije koje se mogu naći na ovom sajtu.

Mi zadržavamo pravo da bilo koju informaciju koja se nalazi ili je dostupna na ovom sajtu u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promenimo.Sadržaji objavljeni na ovom sajtu nemaju karakter zvaničnog dokumenta osim ako to izričito nije navedeno. Takođe, korisnici nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može proisteći iz tehničkih problema ili zbog nemogućnosti da se pristupi web sajtu ili nesposobnost da se koriste informacije koje su sadržane ili proizilaze iz sajta.

Na ovoj stranici su linkovi ka sajtovima drugih firmi i pojedinaca za koje ne prihvatamo nikakvu odgovornost za sadržaj, format i ažuriranje, kao i za njihovu politiku u vezi sa web posetiocima.

Svi tekstovi, slike, grafike, animacije kao i drugi dokumenti su zakonski dozvoljeni, podležu zaštiti autorskih prava ili druge intelektualne svojine. Sadržaj sajta se ne može kopirati, distribuirati, modifikovati ili na bilo koji drugi način reprodukovati, osim u slučaju našeg pismenog odobrenja.