iTOP

iTOP – Individualni trening oralne profilakse

U saradnji Oralent doo i Curadent International

iTOP podrazumeva učenje o pravilnoj oralnoj higijeni i trajnoj motivaciji za svakodnevnu primenu novo-naučenih veština. Ukratko: individualni trening oralne profilakse omogućava očuvanje doživotnog zdravlja zuba i desni! To predstavlja najviši cilj programa iTOP.


Opis kursa

iTOP Introductory je jedinstvena prilika da sprovedete vrhunski program oralne higijene za vaše pacijente. Ovaj program će povećati posvećenost vašeg tima individualnoj obuci vaših pacijenata. Pacijenti će dobiti obuku o oralnoj higijeni koja je prihvatljiva, efikasna i atraumatska. Kroz predavanja i praktične radionice (Touch 2 Teach) u saradnji sa drugim profesionalcima postaćete personalni trener oralnog zdravlja vašim pacijentima.

Kome je kurs namenjen?

Svim članovima dentalnog tima.


CILJEVI UČENJA


#1 - Biofilm, ključna komponenta

• Složenost biofilma i njegov uticaj na opšte zdravlje
• Učenje optimalnih tehnika za sprečavanje biofilma zasnovanih na revolucionarnoj praktičnoj filozofiji učenje (Touch 2 Teach)

#2 - Kako motivisati i uticati na pacijente

• Razvite poverenje i integrišite ovaj program u svojoj ordinaciji i preporučite ga svojim pacijentima
• Postanite izvanredan trener svojim pacijentima koristeći individualne tehnike učenja

#3 – Klinički i poslovni uspeh

• Saznajte kako da napravite uspešan biznis realizacijom ovog programa
• Povećajte zadržavanje pacijenata i njihove preporukeiTOP Introductory seminari se održavaju u Beogradu, Nišu i Novom Sadu

Termini održavanja iTOP Introductory seminara:

- Beograd- . u 9h, hotel Moskva. Terazije 20 zakazanim danima 2018

24.02.2018, 24.03.2018, 21.04.2018, 26.05.2018, 16.06.2018

17.03.2018 Kragujevac

10.03.2018 Niš

Više informacija i prijavljivanje na: 011/267-49-59