Dentipur

Dentipur je linija proizvoda za savremenu negu proteza i ortodontskih aparata. Sačinjavaju je tablete i krema za čišćenje proteza, krema za pričvršćivanje i kutija za higijensko čišćenje i bezbedno čuvanje proteza, ortodontskih aparata i gumenih sportskih štitnika.

Nema proizvoda u ovoj sekciji